Væksthus Hovedstadsregionen · Fruebjergvej 3, 2100 København Ø · Tlf.: 30108080. Mail: levvel@vhhr.dk

 

 

 

Spinning ældre

Lev Vel afsluttet

Viden og erfaringer fra projektet kan stadig findes på hjemmesiden. Fra 2010 til 2014 har 40 virksomheder, 15 vidensinstitutioner og en række offentlige organisationer deltaget i Lev Vels innovationsprojekter, og 1.500 personer til arrangementer i Lev Vel. Væksthus Hovedstadsregionen, som har været med til at drive Lev Vel, fortsætter som partner i ”Welfaretech – Innovationsnetværket for sundhed og velfærdsteknologi”.

Resultater, brugerindsigter og viden

Læs mere om resultater, brugerindsigter, viden og erfaringer fra de første tre innovationsprojekter i Lev Vel i en bog samt en række mere dybdegående hæfter.

Projekterne og bogen findes her:

Partnerne bag

Alexandra-vhhr
Lev Vel blev ledet af Alexandra Instituttet og Væksthus Hovedstadsregionen

Bedre livskvalitet for ældre igennem innovation

Formålet med Lev Vel har været at gøre flere ældre selvhjulpne og kommercialisere løsninger herpå. Det er sket ved at samle private og offentlige aktører om udviklingen af innovative løsninger indenfor velfærdsteknologi.

Kontakt

GunhildGunhild Sander Garsdal
Projektchef
E-mail: gg@vhhr.dk
Tlf. +45 29261969
Vi står stadig til rådighed for spørsgmål og henvendelser.

Hovedstadenfist