Væksthus Hovedstadsregionen · Fruebjergvej 3, 2100 København Ø · Tlf.: 30108080. Mail: levvel@vhhr.dk

 

 

 

Borgerrettede add-ons til medicinkortet

tastatur

Ældre kan have svært ved at bidrage til deres egen medicinske behandling, ligesom det kan være vanskeligt at indtage medicinen korrekt. Det 'Fælles medicinkort', som lanceres inden længe betyder, at alle borgere fremover får et elektronisk medicinkort, der afspejler deres aktuelle medicinering. Det er muligt at udvikle en række borgerrettede add-ons, som gør kortet til et kommunikationsredskab i forhold til den ældre.

 

Projektfokus

Vi udvikler innovative løsninger, der skal give borgere støtte og / eller øget forståelse for egen medicinering og dermed handlemuligheder og tryghed.

 

Indhold og mål

Der skal udvikles borgerrettede add-ons til medicinkortet, som:

  • Styrker den ældres tryghed og egne handlemuligheder i forhold til medicinindtag
  • Øger den ældres aktive medvirken til egen behandling
  • Frigør offentlige ressourcer i den kommunale hjemmepleje og på hospitalet, fordi der er mulighed for kommunikation og samarbejde med patienten for at øge compliance
  • Matcher de udviklede produkter og services med det eksisterende og fremtidige behov og marked

 

Målgruppe

  • Ældre med et stort medicinforbrug
  • Ældre med et begrænset medicinforbrug
  • Ældre, der tager medicin forebyggende
  • Ældre, der tager medicin som behandling
  • Ældre i sektorovergangen mellem hospital og kommunal ældrepleje

 

Deltagere

 

Virksomheder

Dansk Lægemiddel Information

Trifork

Detech

 

Hospital

Bispebjerg Hospital

 

Kommuner:

Gentofte Kommune

Hillerød Kommune

Hvidovre Kommune

 

Forskningsinstitutioner

Århus Universitet, Datalogisk Institut

 

Videninstitutioner

Væksthus Hovedstadsregionen  

Pharmakon

BioPeople

National Sundheds-it

Alexandra Instituttet, Center for Pervasive Healthcare

DELTA

Citat

"Min vision for LEV VEL er at finde innovative løsninger til at gøre de ældres liv bedre og mere funktionelt. Det særlige ved LEV VEL er den store tværfaglighed." Lene Juel Rasmussen, centerdirektør, Københavns Universitet.

Projektets innovationsspor

Projektgruppen har på baggrund af forskning, kvantitative og kvalitative brugerundersøgelser, samt en analyse af compliance produkter på markedet identificeret tre innovationsspor med fokus på, hvordan informationer i Fælles Medicinkort kan benyttes af borgere. På baggrund af innovationssporene er projektgruppen ved at udvikle en række prototyper, der vil blive afprøvet af borgere og sundhedsprofessionelle i løbet af efteråret 2011.

Spor 1: Overblik over og viden om medicin og sygdom
Projektets undersøgelser viser, at ældre har et stort behov for viden omkring deres medicin og sygdom. Men også at de ældre mister overblikket over deres medicinering, når kompleksiteten når et vist niveau. Selvom de ældre som udgangspunkt gerne vil have kontrol over deres medicin, føler de en stor lettelse, når den kommunale hjemmesygepleje "overtager" ansvaret for medicineringen. Projektet afprøver forskellige måder, hvorpå ældre kan få et godt overblik over deres medicinering og dermed bibeholde kontrollen over deres medicin i længere tid.

Spor 2: Vaner og rutiner
Mange fejlmedicineringer skyldes, at borgerne har svært ved at tage deres medicin, og at 23% derfor bevidst har undladt at tage deres medicin. Fx bliver mange ældre bundet til deres hjem af vanddrivende piller og vælger derfor at tage dem på andre tidspunkter uden aftale med lægen. Projektet udvikler forskellige værktøjer, der kan tilpasse medicinbruget til borgerens hverdag, så borgeren ikke behøver at tilrettelægge sin hverdag efter sit medicinforbrug.

Spor 3: Påmindelser i og udenfor hjemmet
Projektets undersøgelser viser, at 34% af ældre har glemt at tage deres medicin indenfor de seneste uger. Forglemmelserne skylder både travlhed og usikkerhed omkring hvorvidt medicinen er taget. Undersøgelser af compliance produkter på markedet viser, at de nuværende former for påmindelser kan være irriterende og af den grund ofte ikke benyttes. Projektet afprøver forskellige systemer for påmindelser, som kan benyttes i og udenfor hjemmet.

Kontakt

GunhildGunhild Sander Garsdal
Projektchef
E-mail: gg@vhhr.dk
Tlf. +45 29261969

 

Hovedstadenfist