Væksthus Hovedstadsregionen · Fruebjergvej 3, 2100 København Ø · Tlf.: 30108080. Mail: levvel@vhhr.dk

 

 

 

Lev Vel - Bog

I Lev Vel har vi en vision om at gøre en af samfundets store udfordringer til nye muligheder. Det mener vi kan gøres ved at arbejde på tværs af sektorer om at udvikle nye innovative løsninger, der kan hjælpe ældre med at bevare deres selvhjulpenhed og livskvalitet.

Vi har i Lev Vel gennemført tre store projekter: Mødestedet, Forebyggende Selvmonitorering og Borgerrettede Add Ons til Fælles Medicinkort, der alle har haft til hensigt at bevare ældres selvhjulpenhed og livskvalitet.

Læs mere om potentialet og udfordringerne i FOPI: Forskning-Offentlig-Privat Innovation og få gode råd til, hvordan du får det meste ud af FOPI i Lev Vel bogen.

Viden på tværs

I Lev Vel bogen finder du den en introduktion til brugerindsigter, prototyper og viden genereret i projekterne. Her kan du finde mere uddybende beksrivelser af brugerstudier, porotyper og koncepter samt den viden som der er genereret i projekterne:

 

Mødestedet

Det er både sjovere og lettere at holde sig i god fysisk og mental form, når man er sammen med andre.

Læs mere om de indsigter og resultater der er skabt i Mødestedet.

Forebyggende Selvmonitorering

Viden om eget helbred og behandling er en forudsætning for, at man selv kan deltage aktivt i at forbedre sin sundhed.

Læs mere om Forebyggende Selvmonitorering.

Borgerrettede Add Ons til FMK

Medicinering har stor betydning for ældres livskvalitet og er en af de største udfordringer på ældreområdet.

Læs mere om Borgerrettede Add Ons til Fælles Medicinkort.

Hovedstadenfist