Væksthus Hovedstadsregionen · Fruebjergvej 3, 2100 København Ø · Tlf.: 30108080. Mail: levvel@vhhr.dk

 

 

 

Brugerindsigter og konceptudvikling på ældreområdet

”Aldrig har så mange ældre haft så mange år med så god funktionsevne som nutidens ældregeneration i Danmark.” Dette slog Carsten Hendriksen, overlæge og lektor ved Center for Sund Aldring, fast i sit oplæg.  Nøglen til denne vellykkede aldring skyldes en række faktorer heriblandt fysisk funktion (styrke og udholdenhed), mental funktion (kognitiv og emotionel) og social funktion (eks. netværk).


CPH Designs stifter delte deres erfaringer med og viden om konceptudvikling på ældreområdet. Lars Thøgersen fortalte om Design thinking og viste eksempler på, hvordan dei CPH Design har arbejdet med forskellige brugerinddragelsesmetoder (bl.a. shadowing og brugergenererede data).

Brugerindsigter fra Lev Vel delprojekterne

Vidste du, at ældres brug af medicin fungerer bedst, når det kan integreres i vaner og rutiner eller, at aldring holdes op armlængde og først og fremmest forbindes med frugt og grønt? Projektlederne for de igangværende delprojekter i Lev Vel et præsenterede disse samt indsigter fra projekterne og gav samtidig deltagerne et indblik i, hvordan projekterne har arbejdet med generering af brugerindsigter og konceptudvikling.

 

Præsentationer fra dagen
Selvhjulpne og aktive ældre ved Carsten Hendriksen
Borgerettede add ons til FMK ved Charlotte Vittrup
Mødestedet ved Trine Plambech
Forebyggende Selvmonitorering ved Morten Wagner
Konceptudvikling på ældreområdet ved Lars Thøgersen

 

 

Brugerindsigter og konceptudvikling på ældreområdet - Annoncering

  • få indsigt i Lev Vels målgruppe. Hvad kendetegner nutidens ældre, og hvordan kan de fastholdes selvhjulpne og aktive?
  • hør om konkrete brugerindsigter og erfaringer med konceptudvikling fra de tre Lev Vel delprojekter
  • lær, hvordan man udvikler koncepter og prototyper til målgruppen.


Hvordan udvikler man koncepter og prototyper? Fastholdes ældre selvhjulpne og aktive længere, øges deres livskvalitet samtidig med, at en række af de samfundsmæssige udfordringer. Lær, hvordan man udvikler koncepter og prototyper, der fastholder ældre selvhjulpne og aktive længere samt betydningen af brugerindsigt herfor.

Carsten Hendriksen fra Center for Sund Aldring vil fortælle om ældre som målgruppe – Er aldring uundgåelig? Hvad er den væsentligste årsag til, at ældre ikke kan fastholdes selvhjulpne? Hvor skal der sættes ind, hvis ældre skal fastholdes selvhjulpne?

Mød også Lars Thøgersen fra CPH Design, der vil dele sin viden om og erfaring med prototyping af produkter, der kan øge ældres selvhjulpenhed. Herudover vil vi se på brugerindsigter og erfaringerne med konceptudvikling i de tre Lev Vel delprojekter.

Arrangementet giver dig øget viden om brugerindsigter og koncept- og prototypeudvikling på ældreområdet.


Dato og tid: Den 4. april kl. 12.30 - 16.00
Sted:Laplandsgade 11, 2300 Kbh S
Pris: 100 kr. ekskl. moms.
Tilmeldingsfrist: 28. marts 2011.

Ved udeblivelse faktureres det fulde beløb. Afbud sendes til Malene Jæpelt på mj@vhhr.dk senest dagen før afholdelse.


Program:

12.30-13.00:   Registrering og sandwich

13.00-13.15:   Velkomst: Intro til Klubbens aktiviteter i foråret og processen for de kommende delprojekter. Sara Øllgaard, Projektleder, Lev Vel Klubben.

13.15-13.45:   Hvad kendetegner Lev Vel målgruppen, og hvor skal der sættes ind, hvis de ældre skal fastholde selvhjulpne og aktive? Carsten Hendriksen, Overlæge & Lektor, Center for Sund Aldring, KU.

13.45-14.30:   Konkrete brugerindsigter og erfaringer med konceptudvikling fra de igangværende Lev Vel delprojekter. Trine Plambech, Eva Kühne & Charlotte Vittrup, Lev Vel projektledere.

14.30-14.45:   Networking.

14.45-15.15:   Hvordan prototyper man produkter, der kan øge ældres selvhjulpenhed, og hvad skal man være særligt opmærksom på, når man konceptudvikler? Lars Thøgersen, CEO & Founder, CPH Design.

15.15-15.45:   Dialog med oplægsholderne. Deltagerne får mulighed for (bilateralt) at møde og stille spørgsmål til oplægsholderne.

15.45-16.00:   Tak for i dag.

 

Kontakt

saraSara Øllgaard
Projektkonsulent
E-mail: sol@vhhr.dk
Tlf.+45 30108095

 

Hovedstadenfist