Væksthus Hovedstadsregionen · Fruebjergvej 3, 2100 København Ø · Tlf.: 30108080. Mail: levvel@vhhr.dk

 

 

 

DoseCan - Dosisdispenserings løsning

Mange borgere har svært ved at overskue deres medicin og har derfor behov for hjælp til at håndtere den. En del får derfor dosisdispenseret medicin, hvor medicinen pakkes i små pakker, der indeholder de doser, som den ældre skal tage på et bestemt tidspunkt. Ved at bruge dosispakker mindskes risikoen for fejlmedicinering. Men borgerne kan have svært ved at huske at tage medicinen, derfor vil projektet udvikle en intelligent beholder til dosisdispensering.

 

Projektfokus

Formålet med projektet er at udvikle en mobil dispenser til dosisdispenseret medicin.

 

Indhold og mål

Der skal udvikles en mobil og intelligent dispenser til dosisdispenseret medicin, som:
-Styrker den ældres tryghed og egne handlemuligheder i forhold til medicinindtag
-Øger den ældres aktive medvirken til egen behandling
-Frigør offentlige ressourcer i den kommunale hjemmepleje

 

Målgruppe

- Borgere der modtager dosisdispenseret medicin

 

Deltagere

Virksomheder

Jesper K. Thomsen ApS

CB Svendsen A/S

 

Kommuner

Hillerød Kommune

 

Videninstitutioner

Væksthus Hovedstadsregionen

Alexandra Instituttet, Center for Pervasive Healthcare

DELTA

Citat

"Min vision for LEV VEL er at finde innovative løsninger til at gøre de ældres liv bedre og mere funktionelt. Det særlige ved LEV VEL er den store tværfaglighed." Lene Juel Rasmussen, centerdirektør, Københavns Universitet.

Kontakt

GunhildGunhild Sander Garsdal
Projektchef
E-mail: gg@vhhr.dk
Tlf. +45 29261969

 

Resultater

Dosecan er afprøvet af Gentofte Kommune. Resultaterne fra afprøvningen er samlet i en rapport som du kan finde her.

Hovedstadenfist