Væksthus Hovedstadsregionen · Fruebjergvej 3, 2100 København Ø · Tlf.: 30108080. Mail: levvel@vhhr.dk

 

 

 

Innovationsmodellen

Innovationsprojekterne i Lev Vel tager afsæt i en innovationsmodel for offentlig-privat innovation, der er udviklet og afprøvet af Innovation Center Copenhagen (icph.) Modellen bygger på erfaringer fra bruger- og medarbejderdreven velfærdsinnovation. Den har vist gode resultater og sikrer fremdrift og fælles systematik i de enkelte innovationsprojekter gennem en iterativ proces over 18 måneder fra projektidé til skalering af den innovative løsning.

Med modellen følger en solid værktøjskasse af innovationsmetoder til involvering af projektets parter gennem hele processen.

Modellen sikrer, at innovation ikke blot bliver løse idéer eller almindelig produktudvikling, men i stedet en systematiseret disciplin med et outside-in perspektiv, der resulterer i radikale løsninger på de velfærdsudfordringer, vi står overfor.

 

Lev
        Vels innovationsmodel


Fase 0: Potentiale

 • I denne fase gennemføres en analyse af markedspotentialet. Analysen består af følgende delelementer:

 • Hvor er det største potentiale - økonomisk/livskvalitetsmæssigt/for selvhjulpenhed?

 • Hvor er mulighederne for at skabe den største værdi ifølge forskningen?

 • Hvad findes på markedet i dag? (markedsanalyse)

På baggrund af analyserne identificeres projektets fokus.


Fase 1: Platform  

I denne fase skal projektgruppen og styregruppen etableres.

Derudover skal der udarbejdes en problemformulering og projektplan for projektet.

I projektplanen skal bl.a. projektets leverancer, budget, timeforbrug og succeskriterier defineres. I projektplanen indgår også en risiko- og interessentanalyse samt kommunikationsplan for projektet.

  

Fase 2: Spor  

I denne fase skal projektets innovationsspor fastlægges på baggrund af brugernes behov.

Det sker ved at:

 • Definere brugergruppen

 • Udarbejde undersøgelsesdesign

 • Afdække brugerbrugerbehov

 • Identificere innovationsspor

 • Validere innovationsspor

 • Udvælge innovationsspor

Fase 3: Ide

Med udgangspunkt i de innovationsspor, der er fastlagt i fase 2, udvikles ideer og koncepter. Disse videreudvikles til en funktionsdygtig prototype, der skal afprøves i de følgende faser. 

Følgende aktiviteter finder sted i denne fase:

 • Projektgruppen udvides med nye relevante deltagere

 • Koncepter udvikles og evalueres

 • Prototype udvikles

 • En plan for afprøvning af prototypen udarbejdes

 

Fase 4: Test 

I denne fase afprøves prototypen, og effekten af den kan påvises.

Der foretages en førmåling, inden prototypen afprøves. Efter afprøvningen måles igen, så effekten kan måles. Herved identificeres og prioriteres forbedringer af prototypen. Til sidst udvikles ’proof of concept.

  

Fase 5: Skalering

Der udvikles i denne fase business cases, der gør det muligt at skalere løsningen nationalt og internationalt.

I den forbindelse vil der være fokus på: 

 • Potentiale for den offentlige sektor

 • Potentiale for salg af løsning

 • Muligheder for fremtidig forskning

 • Identificering af virksomheder, der kan videreudvikle og lancere produktet.

Citat

"Vi skal fokusere på, hvordan vi skalerer projekterne fra ét sygehus til flere og fra én kommune til flere. Det skal gerne skabe virksomheder, som kan komme ud på internationale markeder." Marlene Haugaard, direktør, Væksthus Hovedstadsregionen.

Kontakt

GunhildGunhild Sander Garsdal
Projektchef
E-mail: gg@vhhr.dk
Tlf. +45 29261969

 

Hovedstadenfist