Væksthus Hovedstadsregionen · Fruebjergvej 3, 2100 København Ø · Tlf.: 30108080. Mail: levvel@vhhr.dk

 

 

 

Intelligent BagRollator

 

Intelligent BagRollator udvikler og tester prototyper af teknologisk tilbehør, som gør den ny type rollator – en TaskeRollator -  ”intelligent” i kraft af teknologi, der kan understøtte aktive, ældre mennesker i at forblive aktive og holde sig ”i gang”.

 

Projektfokus

Projektet fokuserer på både brugeroplevelser og samfundseffekt, markedspotentiale og business cases, såvel som forsknings- og uddannelsesmæssig kvalitet. Løsninger vurderes ud fra 4 forskellige vinkler:
A - Med ergoterapeutfaglige metoder vurderes, hvordan teknologierne på Taskerollatoren kan understøtte ældre mennesker i at bevare en god sundhed og en høj livskvalitet.
B - Gennem afprøvninger med fysioterapeuter i klinik vurderes, hvordan løsningerne kan anvendes til at understøtte træning og genoptræning, sikre at brugeren bevarer et godt og dynamisk gangmønster (særligt balancetræning og muskeltræning). 
C - Ud fra samfundsøkonomiske perspektiver undersøges, hvad løsningerne betyder med udgangspunkt i den enkelte borgers individuelle interesser såvel som pleje- og omsorgsbehov.
D - Løsninger vurderes endelig også ud fra markedsmæssigt potentiale, og eksportgrundlag beskrives i et udkast til en business case.


Indhold og mål

Med udgangspunkt i Taskerollatoren, vil projektet arbejde med at udvikle/teste prototypeløsninger i form af intelligent tilbehør, der kan understøtte brugernes mobilitet, selvbestemmelse og deltagelse i sociale aktiviteter.  
Intelligent tilbehør kan udvide Taskerollatorens kapacitet til at understøtte seniorer i at bevare en god sundhed længere og opnå en høj livskvalitet til trods for aldersbetonede funktionsnedsættelser. 
Projektet anvender bl.a. smartphones, tablets og sensorteknologi som platform for at udvikle konkrete produkter og services.  
Resultatet af projektet er brugertestede prototyper til nye tilbehørsprodukter og beskrivelse af nye services, som kan omsættes til konkrete produkter. Løsningerne forventes at være forebyggende og livskvalitetsfremmende gennem at tilbyde fx vejledning til at bruge TaskeRollatoren dynamisk ved at registrere indkøbsaktiviteter og træning som en del af hverdagen.

 

Målgruppe

Projektets målgruppe er seniorer (mennesker 70-85 år) med nedsat mobilitet, som enten bruger, eller skal til at bruge, TaskeRollator. Der fokuseres på hjemmeboende, ikke-plejekrævende borgere i egen bolig, i forhold til at mini-projektet arbejder med forebyggelse baseret på selvmestring, sundhedsfremme og livskvalitet gennem aktivitet og socialt samvær.
 

Deltagere

Virksomheder

AKPdesign ApS
Pallas Informatik A/S

 

Vidensinstitutioner

IT-Universitetet

Professionshøjskolen Metropol

Syddansk Universitet

 

Kommuner

En række offentlige og private brugerteststeder.

 

Citat

"Min vision for LEV VEL er at finde innovative løsninger til at gøre de ældres liv bedre og mere funktionelt. Det særlige ved LEV VEL er den store tværfaglighed." Lene Juel Rasmussen, centerdirektør, Københavns Universitet.

Kontakt

GunhildGunhild Sander Garsdal
Projektchef
E-mail: gg@vhhr.dk
Tlf. +45 29261969

 

Hovedstadenfist