Væksthus Hovedstadsregionen · Fruebjergvej 3, 2100 København Ø · Tlf.: 30108080. Mail: levvel@vhhr.dk

 

 

 

Åbning af Lev Vel Klubben

Tak for input og ideer ved åbningen af Lev Vel Klubben den 6. oktober samt ikke mindst jeres opbakning til i fællesskab af arbejde videre med klubbens aktiviteter. Sekretariatet er ved at danne sig et overblik over det omfattende materiale. Allerede nu kan vi se, at klubbens medlemmer tilsammen byder ind med en bred vifte af ressourcer og kompetencer, der giver gode muligheder for nye partnerskaber og resultater. 

På dagen bød kommuner ind med viden om ældre, erfaringer fra den konkrete hverdag i kommunerne, potentialer for nye løsninger, ældre som ressourcer, viden om lovgivning, manpower og timer. Kommunerne vil også stille sig til rådighed som ”levende laboratorier”, hvor der er mulighed for at afprøve konkrete tiltag. En lille håndfuld dag- og plejehjem tilbød også at ”lægge hus til”.

En række virksomheder bød ind med erfaring fra konkrete produktområder – bl.a. fra it-området, sociale netværk, billedkommunikation og fra pharma-området med viden om medicin og brugen af medicin. Andre meldte sig som produktudviklere, afprøvere af nye teknologier og hjælpemidler samt prototypeudviklere. Herudover var der virksomheder med kompetencer til at understøtte udviklingsprocesser bl.a. gennem brugerinddragelse, procesledelse og facilitering, designtænkning, optimeringsprocesser og bistand til implementering. 

Viden- og uddannelsesinstitutioner kommer bl.a. med videnskabeligt baseret brugerindsigt og koncept­udvikling samt erfaring med at anvende kendt teknologi på nye områder. Institutionerne har også erfaringer med processer, samarbejder og læring.

Rigtig mange havde fokus på at få omsat ønsker og behov til løsninger. Dette fokus vil være en ledestjerne i sekretariatets videre arbejde med at systematisere de mange input fra åbningsdagen og tilrettelægge de næste aktiviteter i Lev Vel Klubben.

Hvem vil jeg gerne møde i Lev Vel Klubben? Obama, Nelson Mandel, Chris MacDonald, Peter Qvortrup Geisling og Thyra Frank var at finde blandt svarene.

Bearbejdningen af materialet fra Lev Vel Klubåbningen den 6. oktober har vist, at der er stor interesse for at møde nogen, som er anderledes end en selv. Der er således en gennemgående tro på, at det er gennem mødet med noget eller nogen uden for ens normale hverdag, at gnisten og inspirationen til at tænke nyt skal findes.

 Herudover viser besvarelserne, at der blandt klubmedlemmerne er et udbredt ønske om at møde de ældre selv og dem, der til dagligt arbejder og er i kontakt med ældregruppen. Deltagerne gav således udtryk for et ønske om større indsigt i de ældres liv og hverdag som en forudsætning for bedst muligt at kunne skabe resultater og værdi fremover.


Downloads

Kontakt

saraSara Øllgaard
Projektkonsulent
E-mail: sol@vhhr.dk
Tlf.+45 30108095

 

Hovedstadenfist