Væksthus Hovedstadsregionen · Fruebjergvej 3, 2100 København Ø · Tlf.: 30108080. Mail: levvel@vhhr.dk

 

 

 

Kommuner

Aktivitetshuset Wiedergården Dragør

Daglig leder Hanne Berthelsen
Wiedergården 2
2791 Dragør
E-mail: hanneb@dragoer.dk
Tlf: 32 89 02 91
Web: www.wiedergaarden.dk

 

Gentofte Kommune

Pleje og Sundhed Drift (PSD) i GentofteKommune indgår med sin hjemmesygeplejefunktion i projektet 'Patientrettet Adds-On tilmedicinkortet'. Pleje og Sundhed Drift består af treservicelinjer: Hjemmepleje/hjemmesygepleje, plejeboliger/dagcentre og rehabiliteringog forebyggelse.

Pleje og Sundhed Drift er en del afopgaveområdet Social og Sundhed og er inddelt efter principperne for BUM(Bestiller, Udfører og Modtager). Det betyder at der er en myndigheds/bestillerog udførerfunktion for Pleje og Omsorgsområdet og tilsvarende for Social ogHandicapområdet.

Helge Kallesøe Hansen, Driftschef
Telefon: 39 98 65 70
E-mail: plejeogsundhedsdrift@gentofte.dk
Web: www.gentofte.dk

 

Gladsaxe Kommune

Rådhus Alle 7
2860 Søborg
E-mail: kommunen@gladsaxe.dk
Tlf: 39 57 50 00
Web: www.gladsaxe.dk

 

Greve Kommune

Greve Kommunes organisationunderstøtter kommunens hovedopgave, som er at levere service til borgerne. Deter målet, at organiseringen understøtter, at borgere, brugere, ledere ogmedarbejdere oplever helhedsorienteret service, entydig ansvarsfordeling ogstørst mulig kompetence og sammenhæng i opgaveløsningen.

Ældreområdet er administrativtplaceret i Center for Sundhed & Pleje. Område Ude er målrettet borgere medbopæl i Greve Kommune, der er visiteret til ydelser fra kommunens hjemmepleje.

Morten Sølvberg Dalsgaard
E-mail: msd@greve.dk
Web: www.greve.dk

 

Gribskov Kommune

gribskov

Udviklingspartnerskabet på Sundhedsområdet i Gribskov Kommune er et offentligt-privat partnerskab mellem Gribskov Kommune de to private leverandører Aleris og Attendo samt den kommunale leverandør Pleje Gribskov og faciliteres af Foreningen Momentum. Med deltagelsen i Lev vel ønsker Udviklingspartnerskabet at være med til at udvikle løsninger, der styrker borgerens egenmestring og livskvalitet og bidrager til at borgeren kan bevare en selvstændig livsførelse så længe som muligt.

Jeanette Nygård Madsen
Tlf: 72 49 63 61
E-mail: jnmad@gribskov.dk
Web: www.gribskov.dk

 

Helsingør Kommune

Stengade 59
3000 Helsingør
E-mail: mail@helsingor.dk
Tlf: 49 28 28 28
Web: www.helsingorkommune.dk

 

Hillerød Kommune

Hillerød Kommunes mission er at være enaktiv, samarbejdende og kvalitetsbevidst medspiller. Borgeren er i fokus.

Hillerød Kommunes sundhedsindsats henvendersig til alle i Hillerød Kommune - børn, unge, voksne og ældre, og skalunderstøtte muligheden for at borgere, institutioner og arbejdspladser kan træffe sunde valg.

Perle MacDonald, Sundhedskonsulent
Tlf: +45 7232 3416
E-mail: pema@hillerod.dk
Web: www.hillerod.dk


Hvidovre Kommune

Hvidovrevej 278
2650 Hvidovre
E-mail: hvidovre@hvidovre.dk
Tlf: 36 39 36 39
Web: www.hvidovre.dk

 

Københavns Kommune

Rådhuset
1599 København V
E-mail: borgerservice@kk.dk
Tlf: 33 66 33 66
Web: www.kk.dk

citat

"Jeg håber, at vi kan udvikle en række spændende og markante projekter. Vi skal arbejde med kommerciel færdiggørelse af løsningerne, der kan opfylde de samfundsmæssige behov." Morten Kyng, direktør, Alexandra Instituttet.

Kontakt

GunhildGunhild Sander Garsdal
Projektchef
E-mail: gg@vhhr.dk
Tlf. +45 29261969

 

Hovedstadenfist