Væksthus Hovedstadsregionen · Fruebjergvej 3, 2100 København Ø · Tlf.: 30108080. Mail: levvel@vhhr.dk

 

 

 

Medicindosering i hjemmet

Projektets formål er at udforske teknologier, der kan sikre og understøtte indtagning af korrekt medicintype, korrekt medicinmængde og indtagelse på de rigtige tidspunkter i eget hjem.

I henhold til Sundhedsloven nr. 288 af 15/4 2009 registrerer og analyserer Bornholms Regionskommune rapporteringer om utilsigtede hændelser (UTH), og disse hændelser gemmes i Dansk Patient Sikkerhedsdatabase (DPSD) under Sundhedsstyrelsen (www.dpsd.dk). Ved en UTH forstås en begivenhed, der forekommer i forbindelse med en sundhedsfaglig virksomhed (personalet) udfører deres arbejde, herunder medicinering. Data fra DPSD fortæller, at 80 % af alle hændelser i Bornholms Regionskommune (og i resten af landet) er inden for området medicinering. Inden for medicinering er det medicinadministrationen, der har flest registrerede UTH ́er; forstået på den måde, at pillerne bliver talt korrekt nok op, men borgeren får ikke pillerne - af mange forskellige årsager (f.eks. forglemmelser). Bornholms Regionskommune ønsker at minimere antallet af UTH'er relateret til medicinering, ved at flytte medicin doseringen ud i folks eget hjem.

 

Projektfokus

Projektet vil identificere muligheder for udformning af et pille-device / en pille-automat til borgerens hjem.

 

Indhold og mål

Projektet vil konceptualisere og brugerevaluere forskellige prototyper for pille-devicen samt kvalificere behov, pris, potentiale og arbejdsgange. Dette skal bl.a. sikre et beslutningsgrundlag for kommunalbestyrelsen i Bornholms' Regionskommune mod et videre forpligtende samarbejde.

 

Målgruppe


I første omgang er målgruppen ældreplejen. Men målgruppen tænkes senere udvidet til andre grupper på fast medicin, f.eks. på kronikerområdet.

 

Deltagere

Virksomheder

MedicPen
KMD HealthCare

 

Kommuner

Bornholms Regionskommune, ældreplejen

 

Videninstitutioner

DELTA
Pharmakon

Citat

"Min vision for LEV VEL er at finde innovative løsninger til at gøre de ældres liv bedre og mere funktionelt. Det særlige ved LEV VEL er den store tværfaglighed." Lene Juel Rasmussen, centerdirektør, Københavns Universitet.

Kontakt

GunhildGunhild Sander Garsdal
Projektchef
E-mail: gg@vhhr.dk
Tlf. +45 29261969

 

Hovedstadenfist