Væksthus Hovedstadsregionen · Fruebjergvej 3, 2100 København Ø · Tlf.: 30108080. Mail: levvel@vhhr.dk

 

 

 

Viden

msmodel

Igennem vores arbejde i Mødestedet har vi skabt en del ny viden, deriblandt indsigt i, hvordan ny teknologi kan stimulere ældre til fysisk og mental aktivitet, aldringsforståelse blandt ældre samt viden om forskellige metoder, der kan bruges i FOPI-projekter.

Vi har løbende delt den viden, der er genereret i projektet gennem artikler og rapporter. Se mere her:

Partnere

Alexandra Instituttet, Dansk Fitness, Fit&Sund, Entertainment Robotics, Medical Device Business Catalyst, Falck, Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Københavns Kommune, Aktivitetshuset Wiedergården Dragør, DTU - Center for Playware, ITU, KU CESA, Danmarks Designskole, Professionshøjskolen Metropol, Den danske Diakonissestiftelse, Foreningen Hjernesund, Foreningen Sundt Seniorliv

Hovedstadenfist