Væksthus Hovedstadsregionen · Fruebjergvej 3, 2100 København Ø · Tlf.: 30108080. Mail: levvel@vhhr.dk

 

 

 

Offentlig-privat partnerskab


spinning

Lev Vel afprøver nye tværfaglige samarbejdskonstellationer. Det sker ved innovationssamarbejder mellem offentlige og private partnere samt forskning. Parterne indgår ikke et leverandør-aftager forhold, men er udviklingspartnere, der sammen skal finde nye innovative løsninger på fælles definerede problemer.

Ved at lade virksomheder, forskere, fagpersoner fra det offentlige og slutbrugerne – de ældre – arbejde sammen om at finde løsninger, skabes en større træfsikkerhed i de konkrete innovative løsninger.

 

 

 

 

 

Citat

"Det er spændende, at vi som stor offentlig institution, der bruger mange penge på sundhedsområdet, rækker ud mod erhvervslivet. Det er nødvendigt med innovation for at udvikle vores sygehuse til at kunne klare fremtidens opgaver." Søren Rohde, medlem af direktionen, Herlev Hospital

Kontakt

GunhildGunhild Sander Garsdal
Projektchef
E-mail: gg@vhhr.dk
Tlf. +45 29261969

 

Hovedstadenfist