Væksthus Hovedstadsregionen · Fruebjergvej 3, 2100 København Ø · Tlf.: 30108080. Mail: levvel@vhhr.dk

 

 

 

Baggrund


baggrund

Formål

Det overordnede formål for Lev Vel er at bidrage til håndtering af de specifikke samfundsmæssige udfordringer, der er forbundet med det aldrende samfund. Om 30-40 år vil Danmark have ca. 400.000 flere ældre end i dag. Samtidig falder antallet af ansatte i den offentlige sektor markant.

Formålet er at:

  • Give ældre bedre livskvalitet ved at sikre, de bliver selvhjulpne så længe som muligt.
  • Sikre ressourcebesparelser og større fokus på brugernes behov i den fremtidige offentlige ældrepleje.
  • Sikre kommercielle muligheder for de virksomheder, der deltager i udviklingen af nye services og produkter til ældre.

Indhold

Lev Vel har siden 2010 gennemført tre større og ni mindre innovationsprojekter.

Hvert projekt blev drevet og udviklet i et tæt samarbejde mellem offentlige og private parter. Kommuner og hospitaler er adgangsvejen til, at brugerne – de ældre – bliver inddraget i udviklingen. Innovationshøjden sikres gennem national og international state- of-the-art videngrundlag. Forskningsbaseret viden indgår som løbende kvalificering.


Strategi

Lev Vel har tre strategiske hovedfelter:

  • Offentlig-privat partnerskab.
  • Levende laboratorium.
  • Innovationsmodellen.

Citat

"Ældreområdet rummer store udfordringer, men samtidig mange muligheder for offentlige parter. Lev Vel kan være med til at lave nye sammenhænge i den måde, som vi arbejder med ældreområdet på." Kristian Johnsen, udviklingschef, Region Hovedstaden.

Kontakt

GunhildGunhild Sander Garsdal
Projektchef
E-mail: gg@vhhr.dk
Tlf. +45 29261969

 

Hovedstadenfist