Væksthus Hovedstadsregionen · Fruebjergvej 3, 2100 København Ø · Tlf.: 30108080. Mail: levvel@vhhr.dk

 

 

 

Opstart af ny behandling

Implementering af lægemiddelbehandlinger er en proces med flere faser. Der har ofte været fokus på vedholdenhed med behandlingen (persistence), og der er allerede udviklet og afprøvet en række rådgivningsydelser med dette fokus. Compliance og concordance i forbindelse med påbegyndelse af ny behandling har endnu ikke haft det store fokus i danske interventionsstudier. Men meget tyder på, at det er vigtigt at have fokus på, da fundamentet til efterlevelse af behandlingen grundlægges i denne fase.

 

Projektfokus

Projektets overordnede formål er at opnå forbedret compliance og empowerment for medicinbrugere.

 

Indhold og mål

Målet er at opnå bedre egenindsats og partnerskab i brug af medicin under hensyntagen til den enkelte medicinbrugers ønsker og evner. Det tænkes nået gennem følgende delmål:

  • at afprøve den korte ydelse "Kom godt i gang med din medicin" på 5 apoteker med i alt 150 medicinbrugere
  • at udvikle materialer til apoteker, så de kan levere skrankeydelsen samt en telefonopfølgning
  • at gennemføre en evaluering, som belyser ydelsens evne til at øge medicinbrugernes compliance, oplevet partnerskab med sundhedsprofessionel (concordance) og selvoplevet handlekompetence (self-efficacy).

 

 

Målgruppe


Medicinbrugere, over 18 år, der indløser recept på ny medicin, inden for følgende sygdomsgrupper: hjertekarsygdom, diabetes, forhøjet kolesterol, depression, gigt.

 

Deltagere

Projektet finansieres af Pharmakon og Danmarks Apotekerforening gennem Pharmakons resultatkontrakt, Farmakonomforeningen samt af Lev Vel.

 

Projektet ledes af Pharmakon Forskning og Udvikling. Afprøvningen af ydelsen vil foregå på fem apoteker i Region Hovedstaden.

Citat

"Min vision for LEV VEL er at finde innovative løsninger til at gøre de ældres liv bedre og mere funktionelt. Det særlige ved LEV VEL er den store tværfaglighed." Lene Juel Rasmussen, centerdirektør, Københavns Universitet.

Kontakt

GunhildGunhild Sander Garsdal
Projektchef
E-mail: gg@vhhr.dk
Tlf. +45 29261969

 

Resultater

Læs den afsluttende rapport her.

Hovedstadenfist