Væksthus Hovedstadsregionen · Fruebjergvej 3, 2100 København Ø · Tlf.: 30108080. Mail: levvel@vhhr.dk

 

 

 

Partnerne bag

 

barn

Bag Lev Vel står en lang række forskellige aktører:

  • Partnere i de konkrete projekter
  • Bestyrelsen for hele projektet
  • Sponsorer
  • Projektledere
  • Samarbejde med UNIK


Sponsor

Grundbevillingen til Lev Vel projektet stammer fra programmet for innovative samfundsløsninger i strategiske partnerskaber, som Forsknings- og Innovationsstyrelsen, Rådet for Teknologi og Innovation står bag.

Bevillingen forudsætter, at der er en egenfinansiering fra projektets deltagere med mindst 1:1. Egenfinansieringen består dels af ekstern funding fra offentlige og private fonde, samt af medgået tid fra alle projektets deltagere. 

 

 

Citat

"Jeg håber, vi kan sætte nye standarder for offentligt-privat samarbejde, hvor det lykkes at udnytte den viden, der ligger hos både de private og offentlige aktører. Målet er at få skabt løsninger, der er de offentlige myndigheder og ældre til gavn." Kristian Johnsen, udviklingschef, Region Hovedstaden.

Kontakt

GunhildGunhild Sander Garsdal
Projektchef
E-mail: gg@vhhr.dk
Tlf. +45 29261969

 

Hovedstadenfist