Væksthus Hovedstadsregionen · Fruebjergvej 3, 2100 København Ø · Tlf.: 30108080. Mail: levvel@vhhr.dk

 

 

 

Pressemeddelelse

100 millioner kroner skal sikre ældre bedre livskvalitet og spare ressourcer i det offentlige

Nyt, omfattende partnerskab mellem en lang række offentlige og private virksomheder vil gøre det muligt for flere ældre at fortsætte et aktivt liv så længe som muligt og samtidig sikre ressourcebesparelser i den offentlige ældrepleje, både i kommunerne og sundhedsvæsenet. Et partnerskab i den målestok er ikke set før i Danmark, og på onsdag den 6. oktober lyder startskuddet, når omkring 200 repræsentanter mødes.

Fremtidens ældre bliver flere, og de skal have mange flere muligheder for at klare sig selv, hvis den offentlige sektor ikke skal eksplodere. I det nye strategiske partnerskab "Lev Vel" er mere end 100 virksomheder, forskningsinstitutioner, organisationer, hospitaler, regioner og kommuner gået sammen. Over de næste fire år vil de udvikle nye innovative servicetilbud og teknologiske løsninger til den voksende gruppe ældre, som kan og vil fortsætte med at have et aktivt liv, når de er langt oppe i årene.

Det er første gang i Danmark, at så mange forskellige parter går sammen i så stor en samlet satsning. I spidsen står Væksthus Hovedstadsregionen og Alexandra Instituttet, og partnerskabet har et samlet budget på 100 millioner kroner, hvoraf en stor del kommer fra Forsknings- og Innovationsstyrelsen.

Potentiale for salg af løsningerne – også i udlandet
Der er et kæmpe behov for nytænkning på tværs af det offentlige og private, mener programleder Dorthe Junge, Væksthus Hovedstadsregionen:

"I dag er der fokus på service til de ældre, der har et massivt behov for hjælp, mens der stort set ikke findes tilbud til velfungerende ældre, som gerne vil klare sig selv."

"Målet med partnerskabet er at skabe livskvalitet for den gruppe ældre ved at give dem flere muligheder og samtidig sparre offentlige midler. Derudover er det målet at udnytte de store kommercielle muligheder velfærdsområdet åbner for private virksomheder, der tilbyder nye løsninger og teknologi. Der skal komme helt konkrete, nye løsninger inden for sundhed, forebyggelse, pleje, aktivering, behandling og rehabilitering ud af partnerskabet, som kan sælges langt ud over Danmarks grænser."


Det levende laboratorium er en hjørnesten


Onsdag den 6. oktober mødes omkring 200 repræsentanter fra private virksomheder og offentlige institutioner til åbningen af den såkaldte Lev Vel Klub. Her skal de diskutere hvilke behov, de mener, partnerskabet skal opfylde og hvilke aktiviteter, de mener, skal sættes i gang.

"Det er vores ambition, at Lev Vel skal være med til at skubbe til måden, vi løser samfundsopgaver, fordi de mange forskellige aktiviteter skal ske på tværs af aktører i private virksomheder, det offentlige og vidensinstitutioner, som ikke har tradition for at arbejde sammen, forklarer Peter Carstensen fra Alexandra Instituttet."

"Og så kommer det hel til at foregå i et levende laboratorium, hvor kommunale og private tilbud til de ældre er adgangsvejen til at brugerne, de ældre, bliver inddraget i udviklingen af de nye løsninger."

Lev Vel løber over de næste fire år.


For yderligere information kontakt:

GunhildGunhild Sander Garsdal
Projektchef
E-mail: gg@vhhr.dk
Tlf. 29261969

 

KatrineKatrine Nygaard, Konsulentchef innovation og startup
Væksthus Hovedstadsregionen,
Tlf.: 30108084

 


peterPeter Carstensen, programleder,
Alexandra Instituttet,
Tlf.: 40228210

 

 

Fakta om Lev Vel

Det overordnede formål for Lev Vel er at bidrage til håndtering af de specifikke samfundsmæssige udfordringer, der er forbundet med det aldrende samfund. Om 30-40 år vil Danmark have ca. 400.000 flere ældre end i dag. Samtidig vil antallet af ansatte i den offentlige sektor falde markant.

Formålet med Lev Vel er at:

  • Give ældre bedre livskvalitet ved at sikre, at de bliver selvhjulpne så længe som muligt.
  • Sikre ressourcebesparelser og større fokus på brugernes behov i den fremtidige offentlige ældrepleje.
  • Sikre kommercielle muligheder for de virksomheder, der deltager i udviklingen af nye services og produkter til ældre.

Lev Vel skal i løbet af de kommende 4 år gennemføre i alt seks konkrete projekter, samt en lang række aktiviteter.

De første tre projekter er etableret:

Mødestedet: Ved hjælp af de nyeste kommunikationsteknologier er forskere og virksomheder ved at udvikle nye både fysiske og virtuelle mødesteder, hvor ældre kan holde sig mentalt, fysisk og socialt fit.Forebyggende selvmonitorering: Et projekt om selvmonitorering, hvor ældre får redskaber til selv at kunne holde øje med deres helbred for eksempel i forhold til blodtryk eller kolesterol, er også søsat.Patientrettet add-ons til medicinkortet: Udbygning af det elektroniske medicinkort.

Citat

"I et projekt som LEV VEL er kommunikation og formidling uhyre vigtig. Hvis ikke formidlingen er på plads, er der ikke andre end de involverede, der kender til projektet." Lene Juel Rasmussen, centerdirektør, Københavns Universitet.

Hovedstadenfist