Væksthus Hovedstadsregionen · Fruebjergvej 3, 2100 København Ø · Tlf.: 30108080. Mail: levvel@vhhr.dk

 

 

 

Prototyperne

stormodel

 

I Lev Vel har vi samlet en partnerkreds af virksomheder, kommuner, hospitaler, organisationer, forsknings- og vidensinstitutioner, som i de tre innovationsprojekter har arbejdet tæt sammen om udvikllingen af en række produkter og services.

Udviklingen af de nye produkter og services, som kan gøre ældre mere selvhjulpne er forgået på tre centrale områder: mental og fysisk aktivitet, forebyggende selvmonitorering og medicinering.

Det er følgende produkter og services, der er udviklet i innovationsprojekterne:

 

Mødestedet

I Mødestedet har vi sammen udviklet fire nye prototyper, der kombinerer ny teknologi med leg, oplevelse, træning og samvær.

Læs mere om prototyperne her.

Forebyggende Selvmonitorering

Vi har i Forebyggende Selvmonitorering udforsket fire forskellige muligheder for selvmonitorering, som både ældre og yngre kan få glæde af.

Læs om prototyperne det har ført til her.

Borgerrettede Add Ons til FMK

I projektet har vi udviklet fire prototyper, der på forskellige måder hjælper ældre til at bevare eller blive mere selvhjulpne i forhold til deres medicinering.

Læs mere om prototyperne her.

Hovedstadenfist