Væksthus Hovedstadsregionen · Fruebjergvej 3, 2100 København Ø · Tlf.: 30108080. Mail: levvel@vhhr.dk

 

 

 

Rehabilitering og Selvmonitorering

Rehabilitering og sjelvmonitorering i hjemmet har et stort potentiale til at forbedre sundheden for de deltagende borgere, der samtidig føler sig mere uafhængige af sundhedssektoren og dermed oplever egenmestring. Rehabilitering og selvmonitorering medfører desuden en forbedret udnyttelse af sundhedsvæsnets ressourcer. Projektet anvender Participatory Design (PD) til udvikling af teknologiskstøtte for det tværsektorielle samarbejde om borgernes rehabilitering og sjelvmonitorering i eget hjem.

Projektet arbejder med rehabilitering og monitorering baseret på såvel borgerens hverdagsliv, som på klinikeres eller sundhedsvæsenets informationsbehov.

 

Projektfokus

Det overordnede formål er:
- at bidrage til en bedre forståelse for på hvilken måde rehabilitering og monitorerings teknologier og aktiviteter i hjemmet skal designes
- samt at validere denne designviden gennem eksperimenter med prototyper i borgernes eget hjem.

 

Indhold og mål

Vores arbejde vil inddrage forskellige former for IT-støtte, f.eks. videokonference mellem patient/ borger og læge/ sundhedspersonale samt målinger af bioparametre som f.eks. puls, blodtryk og lungekapacitet.

Projektet vil generere viden om, hvordan succesfuld rehabilitering og monitorering i borgerens egne hjem understøttes af IT-løsninger samt leverer en sekvens af prototyper, der afprøver forskellige koncepter. De succesfulde prototyper vil gå igennem en kort, intensiv modningsproces med henblik på afprøvning i realistiske omgivelser.

 

Målgruppe

Målgruppen er:
- Regioner, sundhedsvæsen og kommuner som tilbyder pleje og omsorg.
- Virksomheder, primært aktive inden for pleje i hjemmet, servicedesign og udviklere af EPJ/EOJ-systemer.
- Borgere.

 

Deltagere

Virksomheder

CSC Scandihealth
3Part


Vidensinstitutioner

Alexandra Instituttet
Aarhus Universitet, Institut for Datalogi

Citat

"Min vision for LEV VEL er at finde innovative løsninger til at gøre de ældres liv bedre og mere funktionelt. Det særlige ved LEV VEL er den store tværfaglighed." Lene Juel Rasmussen, centerdirektør, Københavns Universitet.

Kontakt

GunhildGunhild Sander Garsdal
Projektchef
E-mail: gg@vhhr.dk
Tlf. +45 29261969

 

Hovedstadenfist