Væksthus Hovedstadsregionen · Fruebjergvej 3, 2100 København Ø · Tlf.: 30108080. Mail: levvel@vhhr.dk

 

 

 

Telesundhed på tværs - erfaringer og ønsker i kommunalt perspektiv

Lev Vel – på borgernes eller teknologiens præmisser?

Skal telesundhed være på borgernes eller på teknologiens præmisser? Det var især dette spørgsmål der blev debatteret på det første af Lev Vels arrangementer om ældre og løsninger inden for sundhed, forebyggelse, pleje, aktivering og behandling.

Dagens første taler var Ian Røpke fra Købehavns kommune. Han fortalte hvordan kommunen inden 2018 planlægger, at telesundhed skal erstatte de nuværende løsninger for patienter med kronikersygdomme såsom KOL, palliation, diabetes og hjertekarsygdomme.

ian

Løsningsmodellen skal blandt andet involvere virtuel træning som skal gøre borgerne i stand til at træne derhjemme i stedet for på en klinik. Udover at dette vil gøre en masse patienter selvhjulpne, planlægger Københavns Kommune, at den færdige løsningsmodel skal eksporteres og derved være med til at skabe vækst inden for den kommunale sektor.

 

En tsunami af strategier

Dagens anden taler, Jakob Sylvest Nielsen, fortalte, hvilke erfaringer Lyngby-Taarbæk kommune har gjort med telesundhed. Problemet med telesundhed er, i følge Jakob, at det ikke er så enkelt som det umiddelbart kunne se ud udefra; ”Telesundhedsområdet har i øjeblikket, hvad jeg vil kalde en tsunami af strategier og problemet er at ingen rigtig ved hvor de skal starte”, fortalte Jakob.

I Lyngby-Taarbæk kommune er de startet med et projekt med patienter der har KOL, der overvåges og behandles i eget hjem. Patienterne monitoreres og kan hele døgnet rundt kontakte et call-center der dirigerer dem videre til sundhedsfagligt personale, der kan vurdere hvad borgeren har brug for – om det er mere medicin, akut indlæggelse eller noget tredje.

ltk

Erfaringerne fra Lyngby-Taarbæk er meget positive og Jakob Sylvest Nielsen forestiller sig, ligesom Ian Røpke, at konceptet, når det først er finpudset, kan eksporteres. Hvor Ian Røpke talte varmt for eksporteventyr til udlandet, er Jakob dog mere positivt indstillet overfor at eksportere konceptet til andre grupper af udsatte borgere, fx. borgere med angst, autisme og depression samt gravide.

 

Fra engangs projekt til daglig drift

Den tredje taler var Morten Kyng fra Alexandra Instituttet der fortalte om en mulig løsning på at gå fra engangsprojekter til daglig drift. Alexandra instituttet har, sammen med tre andre GTS institutter, udviklet en open source-platform, hvor firmaer kan afprøve deres telesundhedidéer. Det skaber en fælles ramme for telesundhed, og da platformen kører efter internationale standarder, kan den bruges til også at eksportere løsninger.
Målet er at udvikle løsningen, så den baseres på fælles løsninger og modularkitektur og skabe eksempelvis en fælles app-store, så man kan lægge forskellige apps ned over en ensartet platform. Det vil sige, den samme platform bruges til både KOL- og depressive patienter, men den app, der lægges ned over, giver forskellige services og ser forskellig ud. På den måde kan en idé både testes og implementeres hurtigt og den vil følge ensartede standarder.

kyng

 

Teknologi versus borgere

Efter de tre første talere overtog publikum delvist ordet, anført af Anne Brandt, Direktør for Danmarks Lungeforening. Anne lagde ud med at konstatere, at hun, i en ellers tæt pakket sal, var den eneste patientforening til stede, og efterspurgte i samme åndedrag langsigtede løsninger der fokuserer på borgerne og ikke på hverken teknologi eller eksporteventyr. Anne sagde blandt andet: ”I bruger så meget energi og så mange ressourcer på at innovere, men i stedet står ting bare og forfalder. Jeg savner borgerne i alle de her oplæg om teknik”.

Det åbnede en større debat hvor størstedelen af publikum umiddelbart syntes at være enige i Annes synspunkt. Der blev især efterspurgt flere bruger- og prototype tests, samt mere dataindsamling af, hvordan brugerne egentlig tager imod telesundhed.

Malene Hjelm Svennesen fra NNIT, der var næste oplægsholder, fortalte ligeledes om en open source platform som NNIT har udviklet på baggrund af erfaringer fra KIH og Telecare Nord. NNIT vil gerne styrke aktørerne i telesundhed via denne platform, men i forlængelse af publikumsdebatten lige inden Malenes oplæg, blev det lidt uklart hvordan NNIT ville gøre dette, da de hverken havde lavet brugertests eller data indsamling på deres platform.

 

Designudvikling med brugere

Den første taler der fortalte om direkte kontakt med brugere af telesundhed var Mikkel Leth Olsen fra DELTA. DELTA har, sammen med patienter med rygproblemer, fysioterapeuter, læger og sygeplejersker, udviklet BackTrack. BackTrack er et selvmonitorerings-redskab til rygtræning, der består af et træningsbælte, en app og en online konsultation.

Designet blev udviklet sammen med 24 patienter med rygproblemer via en iterativ designprocess hvor træningsbæltet blev bygget og justeret undervejs via input fra patienten, fysioterapeuter og læger. Efterfølgende blev det testet med 9 patienter med diskusprolaps og resultatet var både øget træningsmotivation og øget tryghed, samt samme eller øget træningsmængde som før. Desværre er DELTA ikke gået videre med udviklingen af projektet, de har mere brugt det som inspiration, men skulle der sidde et firma derude med lyst til at videreudvikle idéen til et forretningskoncept er det bare at kontakte Mikkel fra DELTA.

 

Brugeren i centrum

Næste taler havde i høj grad brugeren i centrum. Virksomheden Sekoia har udviklet en platorm, der tager udgangspunkt i forskellige aktørers forskellige behov. Det vil sige, både borgerens, sundhedspersonalets og de pårørendes behov. Platformen er blevet testet i Holstebro Kommune og Kirsten Svendsen, leder af hjemmeplejen i kommunen, fortalte om hvordan løsningen er blevet en succes, både for ansatte og borgere i hjemmeplejen. Eksempelvis er antallet af indlæggelser af ældre borgere gået ned, ligesom kontortiden for plejepersonalet er faldet, men til gengæld er den tid personalet har med borgeren steget med 14 minutter. Desuden er antallet af utilsigtede hændelser – fx. forkert medicinering – faldet med 50%.

Platformen kan både bruges af borgere og plejepersonale, men pårørende kan også bruge platformen til kommunikation med patienten, hvilket i sidste ende giver en markant psykisk og dermed ofte også fysisk bedring.

 

Evaluering

En gennemgående problematik for dagen var, udover manglen på brugerinddragelsen, hvordan man indsamler data og evaluerer på projekter inden for telesundhed. Dagens sidste taler, Gunnar Kramp fra Alexandra Instituttet, viste et koncept udviklet til netop dataindsamling.

Sammen med Vikærgården i Aarhus har Alexandra instittuttet udviklet et evalueringssystem som både borgere og plejepersonale kan bruge til at vurdere tiltage inden for telesundhed. Konceptet er, ligesom det var tilfældet med DELTAs BackTrack, udviklet i samarbejde med både borgere og plejepersonalet, og resultaterne var meget positive. Begge brugergrupper oplevede evalueringsprocesserne som betydningsfulde og det giver både borgerne og kommunen bedre indblik i, hvad der virker og hvad der ikke virker ved nye teknologier.

I fremtiden håber Gunnar Kramp at evalueringsskemaerne kan integreres som en naturlig del af telesundhed via en fælles database for alle kommuner som derved kan lære af hinandens erfaringer og projekter.

 

Afslutningsdebat

Dagen blev rundet af med en afslutningsdebat mellem publikum og oplægsholdere, hvor både manglen på brugerinddragelse, manglen på businesscases, problemer med data sikkerhed og meget andet blev debatteret heftigt. Hvordan telesundhed i fremtiden kommer til at se ud i Danmark er ikke til at sige, men det er i hvert fald sikkert at der er stor interesse for emnet og at vi før eller siden alle vil stifte bekendtskab med telesundhed.

 

Præsentationer

Direktør for Danmarks Lungeforening udtaler

 

video2609

Præsentationer

Find præsentationer fra dagen nederst på siden.

Kontakt

Marianne Bentzen
Sprog- og Kommunikationsmedarbejder
E-mail: marianne.bentzen@alexandra.dk
Tlf.: 24528784

Download program

telesundehed ikon

Hovedstadenfist