Væksthus Hovedstadsregionen · Fruebjergvej 3, 2100 København Ø · Tlf.: 30108080. Mail: levvel@vhhr.dk

 

 

 

Velfærdsteknologi - hvordan tilpasses den til aldringsprocessen?

80 velfærdsteknologiinteresserede deltagere mødte den 28. november op i Kulturhuset på Islands Brygge for at høre fem spændende oplæg om, hvordan kommuner, private virksomheder og forskningsinstitutioner tilpasser velfærdsteknologier til brugernes aldringsprocesser.

 

nielshelms

Værdiskabende velfærdsteknologi, var kodeordet for den første oplægsholder, Niels Henrik Helms, forsknings og innovationschef UC-Sjælland. Værdiskabende, fordi velfærdsteknologien skal give værdi for det enkelte individ, og for samfundet generelt. Han tog udgangspunkt i sig selv som en yngre ældre, som stadig finder overskud til at sætte sig selv som subjekt i eget liv og ændrer sine vaner og rutiner i forhold til at benytte velfærdsteknologier. Derudover beskrev han sin far som en ældre ældre, som kan være mere stædig i forhold til at anvende nye former for teknologi. Disse udfordringer foreslog Niels Henrik Helms, at man takler ved at lytte til brugerne og ved at informere brugerne om konsekvenserne med og uden brug af velfærdsteknologierne.

 

Dagens anden oplægsholder, forebyggelseschef Torben H. D. Petersen, Gentofte Kommune, beskæftiger sig med legende mennesker – både børn og ældre, som får glæde af hinanden. I Gentofte Kommune er der højt til loftet, så de har udfordret institutionskulturen og sammenbragt 32 ældre fra to plejecentre med 19 børnehavebørn. Hver for sig og i fællesskab har børnene og de ældre hoppet rundt på interaktive intelligente robotteknologiske fliser, som er udviklet af Center for Playware (DTU). Både børnene og de ældre har brug for kontinuerlig motorisk træning for at styrke blandt andet motorikken, balancen og muskelstyrken, og i projektet oplevede man, at de legende fliser motiverede brugerne til at lege, konkurrere og heppe på hinanden. Resultaterne var overvældende og op til 41 % af børnene viste fremgang ved deres efterfølgende motoriske test. Torben pointerede til sidst, hvad han fandt mest inspirerende; at der var et mentalt udbytte hos flere ældre, som følte sig i mindre dårlig stand og fik mere selvtillid.

 

soerenogbente
I det tredje oplæg på temadagen præsenterede Søren Møller, Teknisk Direktør, CIM Gruppen og Bente Møldrup Andersen, som er funktionsleder på Plejeboligerne Bøgelund, deres projekt omkring interaktive skærme borgerskærme og overbliksskærme. CIM-gruppen har udviklet en borgerskærm, som 40 beboere har i deres plejebolig på Plejeboligerne Bøgelund. Deres primære mål har været at inkludere tre interessenter; beboerne, pårørende og personalerne. Brugerinddragelsen i projektet har primært været udført af Alexandra Instituttet. Søren pointerede, at de forsøger at optimere den digitale socialisering ved at beboerne har mere kontakt til deres pårørende via skærmen. Bente supplerede ved at fortælle, at hun viste en beboer et videoklip med hans søn på skærmen, og så ”at det var noget, der tændte livet i øjnene på ham”. Hun værdsætter inddragelsen af beboeren, når skærmen bruges til både kommunikation med pårørende og til dokumentation i omsorgssystemet. Derudover er skærmen med til at mindske utilsigtet hændelser, da personalets arbejdsflow bliver forstyrret i mindre grad end før.

 

laukiertein

Lau Kofoed Kierstein, R&D Manager fra virksomheden PlayAlive, var den fjerde oplægsholder. Lau går ind for ”den frie leg” og beskæftiger sig med leg i byrummet med lys, lyd og berøringsmekanismer. Han fortalte, at de har oplevet, at alder er ligegyldigt, når det handler om at motivere til fysisk aktivitet, hvorefter han viste et videoklip med to midaldrende mænd, der meget intenst konkurrerede på en asfaltbane om at trykke på censorknapper – en konkurrence der formentlig giver mere sved på panden end en intens tenniskamp. Derudover er systemerne tilpasningsdygtige, så personer med eksempelvis neglect kan trænes i deres svage side. Slutteligt viste Lau en demonstration af et vippebræt, som blinker og giver lyd, når han træner rigtigt og forkert. Brættet tilpasser sig brugerens kunnen og logger data til senere analyse. Derudover har PlayAlive lavet flere spil til demente, som er blevet afprøvet i Odense Kommune med stor succes.

 

kasperhallenborg
Hvad vil vi egentlig med velfærdsteknologi, og er den danske model bæredygtig? Det var et af spørgsmålene fra den sidste oplægsholder Kasper Hallenborg, Ph.d. og lektor på Mærsk Instituttet på Syddansk Universitet. Kasper tog diskussion om velfærdsteknologier op på et metaniveau og fokuserede på strategier og forventninger til velfærdsteknologier. Han fremhævede blandt andet den tilpasningsdygtige velfærdsteknologi, hvor han tog udgangspunkt i en gammel jægersoldat, der havde brug for at blive genoptrænet efter en faldulykke. Derudover er velfærdsteknologier berigende i forhold til kognitiv støtte, hvor de har udviklet QR-koder til kognitiv støtte i stedet for POST-ITs, som brugerne finder for stigmatiserende i ejet hjem. Kasper påpegede vigtigheden af software ecosystems og vigtigheden af alle systemernes mulighed for integration frem for siloløsninger. Det er nødvendigt at skabe åbne systemer for at kunne udrulle gode velfærdsteknologiske løsninger, og hvis man ikke har åbne systemer, så dræber det innovationen, pointerede Kasper.

 

Inden frokost sluttede dagen af med en god diskussion blandt alle deltagerne i salen. Her var der blandt andet fokus på stopklodsen for mange virksomheder og kommuner, nemlig at det er svært at sælge den nye tilpasningsdygtige velfærdsløsning til kommunerne. Hvad skal der til for at kommunerne åbner op for disse muligheder? Hertil blev der blandt andet svaret, at det handler om, at mange kommuner simpelthen ikke har råd til fejlinvesteringer og der er brug konkrete målinger på, hvad netop denne løsning kan gøre for kommunen. Der blev ligeledes diskuteret, at det store problem i den forbindelse er at det er svært at lave business cases på forebyggelse – det er som om det ikke passer ind i kommunernes regneark, når de ikke kan se den direkte besparelse, sagde en deltager. En deltager fortalte, at det kan være den gode historie, som skal smækkes på bordet over for politikerne i stedet for business casen.

 

En deltager fra FOA pointerede ligeledes at det også er værd at tænke over, at når der bliver indkøbt eksempelvis robotstøvsugere, så betyder det samtidig 40 fyringer pga. ressourcer, der bliver forgjort. ”Der er ofre for teknologien, når de bliver fyret til fordel for denne”, sagde han.

 

velfaerdsteknologi2811

Den sidste ord på en spændende og inspirerende temadag kom fra en deltager fra KLs Center for Velfærdsteknologi, som pointerede at det er ikke sikkert, at der skal kigges på minutter og kroner/ører i forhold til værdien af implementering af velfærdsteknologier, men i stedet undersøge andre værdier såsom livskvalitet, trivsel og omsorg. Hun afsluttede med at påpege, at den her proces kommer til at tage tid, for alle skal vænne sig til at velfærdsteknologierne lister sig ind i deres liv – både på arbejdspladsen og i de private hjem. KL er opmærksomme på at det er en opgave, der skal løses og det skal nok lykkes, forsikrede hun.

 

Præsentationer

Præsentationer

Find præsentationer fra dagen nederst på siden.

Kontakt

Marianne Bentzen
Sprog- og Kommunikationsmedarbejder
E-mail: marianne.bentzen@alexandra.dk
Tlf.: 24528784

Download program

velfaerdstekikon

Hovedstadenfist