Væksthus Hovedstadsregionen · Fruebjergvej 3, 2100 København Ø · Tlf.: 30108080. Mail: levvel@vhhr.dk

 

 

 

Viden

stormodel

I vores innovationsprojekter har vi udover at udvikle nye produkter og services også skabt tilbejebragt meget ny viden. Det er viden som andre, der ligesom Lev Vel arbejder for at gøre ældre mere selvhjuplne, kan have glæde af.

Du kan finde den viden som er skabt i Lev Vel her:

Mødestedet

Igennem vores arbejde har vi blandt andet skabt ny viden om hvordan ny teknologi kan stimulere ældre til fysisk og mental aktivitet.

Få del i alt den viden vi har skabt her.

Forebyggende Selvmonitorering

I Forebyggende Selvmonitorering har vi blandt andet genereret ny viden om ældre borgeres motivation til at selvmonitorere deres helbred.

Du kan få del i vores viden her.

Borgerrettede Add Ons til FMK

I Borgerrettede Add Ons til Fælles Medicinkort har vi blandt andet generet ny viden om ældres brug af og forhold til medicin samt deres forhold til teknologi.

Få del i den viden vi har skabt her.

Hovedstadenfist