Væksthus Hovedstadsregionen · Fruebjergvej 3, 2100 København Ø · Tlf.: 30108080. Mail: levvel@vhhr.dk

 

 

 

Virtuel demonstration af høreapparater

Høretab forringer livskvalitet og kan lede til social isolation hvis ikke det afhjælpes. Når en person får konstateret hørenedsættelse vil næste skridt oftest være at kontakte en høreklinik med henblik på at få høreapparater.

Desværre viser statistikken, at mange høreapparater ender i skuffen hos nye høreapparatbrugere, fordi de ikke indfrier forventningerne om at afhjælpe høretabet på en tilfredsstillende måde.

Målet med dette projekt er at udvikle et værktøj, der i den indledende fase gør den kommende bruger i stand til at få demonstreret lydkvaliteten af forskellige hørapparater på markedet og dermed få et bedre udgangspunkt for den efterfølgende dialog med høreklinikken omkring valg af produkt og tilpasning.

 

Projektfokus

Projektets formål er at udvikle et brugerinteraktivt afprøvningsværktøj af høreapparater, så en kommende bruger får et introducerende kendskab til forskelle i lydkvalitet mellem produkter.

 

Indhold og mål

Der skal udvikles et bruger-interaktivt værktøj der giver kommende hørapparatbrugere mulighed for at lytte til forskellige høreapparater med afsæt i det enkelte høretab. Dette skal lede til:
- Øget brugertilfredshed hos nye høreapparatbrugere der leder til forøget livskvalitet.
- Færre skuffeapparater
- En kobling mellem 3-digit tale-i-støj test og høretabskategorier defineret ved standardiserede audiogrammer.

 

Målgruppe

Nye og erfarne høreapparatbrugere

 

Deltagere

Virksomheder

Dansk Hørecenter
Auditiva

Videninstitutioner

DELTA

Citat

"Min vision for LEV VEL er at finde innovative løsninger til at gøre de ældres liv bedre og mere funktionelt. Det særlige ved LEV VEL er den store tværfaglighed." Lene Juel Rasmussen, centerdirektør, Københavns Universitet.

Kontakt

GunhildGunhild Sander Garsdal
Projektchef
E-mail: gg@vhhr.dk
Tlf. +45 29261969

 

Hovedstadenfist